MENU

Giới thiệu cuộc thi

Time 02.10.2017 02:57 | View 2.702

Giới thiệu cuộc thi

Ban Tổ chức

Time 01.10.2017 07:17 | View 1.719
Ban Tổ chức Cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc năm 2018 tại Trường Đại học Đồng Nai

Đề thi tham khảo

Time 02.10.2017 08:09 | View 3.501
Đề thi tham khảo cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc năm 2018

Kết quả cuộc thi

Time 07.05.2018 10:27 | View 1.861
Kết quả cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc năm 2018 tại Trường Đại học Đồng Nai

Về Đại học Đồng Nai

Time 01.10.2017 10:04 | View 1.142
Trường Đại học Đồng Nai là một trong những cơ sở giáo dục có lịch sử  hình thành và phát triển đáng tự hào ở khu vực miền Đông Nam bộ.
1

LIÊN KẾT

Bộ Giáo dục & Đào tạo
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Hội Vật Lý Việt Nam
Trường Đại học Đồng Nai